banner
   
Home Ecuador aratinga - Aratinga erythrogenys Alfabetisch
Register
       
Leefgebied     Voortplanting
 
Ecuador aratinga NOP 2007 Ecuador aratinga NOP 2007
Aratinga's kunnen wel een paar woorden leren maar zijn geen goede sprekers.

Ze komen voor in verschillende leefgebieden, variërend van loofbossen tot
droge savannen met spaarzame struikbegroeiing, en open tot halfopen
beboste gebieden, tot hoogten van ca 500 m.

Ook aan de randen van het regenwoud worden deze vogels wel eens gesignaleerd,
evenals in de omgeving van woongebieden.

Ecuador aratinga NOP 2007 Ecuador aratinga NOP 2007
In de broedtijd zonderen de paren zich af. 
Meestal leven ze in kleine groepen tot 10 vogels, zelden paarsgewijs.
De vogels leiden een enigszins trekkend bestaan.
 

Ecuador en Peru

3-5 eieren

   
Leefomgeving Broedtijd
   

loofbossen en droge savannen

23-24 dagen

   
Voedsel Leeftijd
   

bessen, zaden en vruchten

50 jaar

   
Lengte en gewicht Bijzonderheden
   

33 cm.