banner
   
Home Brulaap - Alouatta caraya Alfabetisch
Register
       
Leefgebied     Voortplanting
 
Brulaap Best Zoo 2009 Brulaap Best Zoo 2009
Als de brulapen ontwaken beginnen de meeste groepen met het karakteristieke gebrul.
Het gebrul van het mannetje is laag en resonerend, dat van het vrouwtje lijkt meer op een terriër-achtig geblaf.

De ene groep brulapen stimuleert de andere ook te gaan brullen.

Groepen brullen gewoonlijk als ze elkaar in het oog krijgen aan de rand van hun territorium of in het niemandsland tussen de territoria, waarbij ze elkaar waarschuwen niet op verboden terrein te komen.

Na het brullen begint de groep apen te eten en wat in de slaapbomen rond te scharrelen.

Het geluid wordt voortgebracht door het strottehoofd en versterkt door het vergrote tongbeen in de hals, dat een soort benige klankkast vormt.

Bij het vrouwtje is het tongbeen weliswaar wat kleiner, maar altijd nog opmerkelijk groot.

Hierdoor is de nek dik en zwaar gebouwd.

Zuidamerikaanse apen kunnen de duim niet tegenover de vingers brengen, waardoor brulapen een voorwerp met wijs- en middelvinger moeten pakken.

 

Zuid-Amerika

meestal 1
zelden 2 jongen

   
Leefomgeving Draagtijd
   

regenwouden

180-194 dagen

   
Voedsel Leeftijd
   

bladeren, fruit, bloemknoppen en bloemen

   
Lengte en gewicht Bijzonderheden
   

1.20 m. incl. staart

In de loop van de ochtend gaan de apen vanuit het midden van het territorium op pad naar de voedselbronnen.

Tot diep in de middag rusten ze dan en daarna gaan ze weer eten.

Tenslotte zwerven ze rond en brullen nog eens voordat ze weer gaan sapen.

Brulaap Best Zoo 2009

Een groep brulapen bestaat uit 2-30 dieren, met een gemiddelde van 18 apen.

Iedere groep heeft een eigen territorium dat geregeld verandert van grootte en ligging.

Binnen de groep zijn de mannetjes dominant over de vrouwtjes, maar op een vreedzame manier.

Brulapen bewegen zich langzaam en bedaard, ze springen nooit van tak tot tak, maar vormen een soort brug, waarbij ze zich met de grijpstaart vasthouden en met de handen de dichtstbijzijnde tak grijpen.

Jongen klemmen zich aan moeders borst vast, waarbij ze vaak hun staart om de staartbasis van de moeder geslagen hebben.

Als een jonge brulaap zich prettig voelt spint hij als een poes.

Als een zuigeling van zijn moeder gescheiden wordt, slaakt hij een soort drietonige kreet, terwijl de moeder een in grommen overgaand gejammer laat horen.