banner
   
Home Grijze roodstaartpapegaai - Psittacus erithacus erithacus Alfabetisch
Register
       
Leefgebied     Voortplanting
 
Grijze roodstaartpapegaai NOP 2007

De grijze roodstaart is de grootste papegaai van Afrika.

Hij komt overvloedig voor in het dichte oerwoud rond de evenaar, waar hij in grote zwermen is aan te treffen, vooral bij het slapen.

Overdag is hij op zoek naar voedsel in de boomtoppen, meestal klauterend, waarbij ze zowel hun poten als hun snavel gebruiken.

De grijze roodstaart is vooral dol op het vlezige omhulsel van palmpitten, die hij al etend in één poot vasthoudt, iets wat de meeste vogels niet kunnen.

Hij zoekt ook voedsel op de grond. Hun smaakzin schijnt goed ontwikkeld te zijn, want ze proeven het voedsel eerst met hun vlezige tong, voordat ze gaan eten.

Als de vogels eten zitten sommige van de zwerm meestal op wacht. Ze maken een krijsend lawaai om voor een of ander naderend gevaar te waarschuwen.

Grijze roodstaartpapegaaien kunnen uitstekend geluiden nabootsen.

Een goede "prater" kan bijna elk geluid nabootsen, van de zang van andere vogels en mechanische geluiden tot de menselijke spraak.

Hij fluit wijsjes, zingt regels uit liedjes, lacht, huilt, roept mensen bij de naam kortom, hij gebruikt zijn stem op opvallend menselijke manieren.

Papegaaien kunnen woorden en geluiden op dezelfde wijze met gebeurtenissen en personen associëren als een tweejarig kind.

Grijze roodstaartpapegaai NOP 2007
 

Afrika

2-4 eieren

   
Leefomgeving Broedtijd
   

open bosgebied, regenwouden en savannen

ruim 1 maand

   
Voedsel Leeftijd
   

zaden, noten, vruchten en bessen

tot 80 jaar

   
Lengte en gewicht Bijzonderheden
   

33 cm.