banner
   
Home Bergparkiet - Polytelis anthopeplus Alfabetisch
Register
       
Leefgebied     Voortplanting
 
Bergparkiet Avifauna 2010 Bergparkiet Avifauna 2010
Bergparkieten broeden in kolonies van soms wel meer dan 60 paartjes.
Bergparkiet Avifauna 2010

De nestholtes zijn zeker 100 meter van elkaar verwijderd, zodat een nestkolonie
al snel enkele honderden vierkante meters beslaat.

Bergparkieten broeden uitsluitend in de holtes van grote eucalyptus bomen in de nabijheid van water.

De ingang van de nestholte is vaak op grote hoogte, maar aangezien de nestholte erg diep is, liggen de eieren meestal maar
1 meter boven de grond.

 
 

Zuidwest- en Zuidoost-Australië

3-6 eieren

   
Leefomgeving Broedtijd
   

loofbossen

21 dagen

   
Voedsel Leeftijd
   

zaden en plantendelen

   
Lengte en gewicht Bijzonderheden
   

37-42 cm.
170-175 gram