banner
   
Home Dwergooruil - Otus scops Alfabetisch
Register
       
Leefgebied     Voortplanting
 
De stand van de oren is afhankelijk van de stemming.

De mannetjes markeren in het vroege voorjaar hun territorium en proberen met baltsgezang een partner te lokken.

Het vrouwtje bepaalt uiteindelijk de plaats waar de eieren gelegd worden.

Dwergooruilen zijn holenbroeders, die voornamelijk broeden in natuurlijke boomholten.

De eieren worden op een kale nestboden gelegd, de vogels bouwen zelf geen nest.

Het vrouwtje broedt alleen de eieren terwijl het mannetje haar van voedsel voorziet.

Zodra het eerste ei gelegd is begint het vrouwtje met broeden, zodat de jongen na elkaar uitkomen en er grote leeftijdsverschillen zijn.
Dwergooruil Wonderwereld 2006
De ouders zorgen ± 3 weken voor de jongen terwijl ze nog in het nest zitten.
Dwergooruil Wonderwereld 2006

Daarna verlaten ze het nest en worden
nog 2 weken door de ouders verzorgd.

Dwergooruilen jagen vooral in de schemering en vroeg in de ochtend.

Overdag zit de uil op de tak van een
boom, meestal dicht bij de stam.

 

Zuid-Europa

3-4 eieren

   
Leefomgeving Broedtijd
   

boomgaarden, parken en bosranden

24-26 dagen

   
Voedsel Leeftijd
   

hoofdzakelijk insecten maar ook kevers, nacht-vlinders, spinnen, wormen en kleine vogeltjes

   
Lengte en gewicht Bijzonderheden
   

19-21 cm.
spanwijdte
47-54 cm.
60-120 gram

het zijn de
kleinste ooruilen