banner
   
Home Rode wouw - Milvus milvus Alfabetisch
Register
       
Leefgebied     Voortplanting
 
Rode wouw Avifauna 2010 Rode wouw Avifauna 2010
De rode wouw is in de vlucht te herkennen aan de redelijk diep gevorkte staart en de witte vlekken op de onderzijde van de vleugels.
Samen met de zwarte wouw is de rode wouw de enige in Nederland voorkomende
roofvogel met een gevorkte staart.
Rode wouw Avifauna 2010 Rode wouw Avifauna 2010
Jaagt bij voorkeur in uitgestrekte open gebieden met lage vegetatie.
 

Europa

1-4 eieren

   
Leefomgeving Broedtijd
   

half open landschappen>

Het mannetje blijft dicht bij het nest.

   
Voedsel Leeftijd
   

zoogdieren, vogels en aas

   
Lengte en gewicht Bijzonderheden
   

60-66 cm.
spanwijdte
145-165 cm.
0,8-1,6 kg.

De rode wouw vangt de prooi met de klauwen en eet de prooi in de vlucht.

In Nederland is de rode wouw vooral een regelmatige doortrekker in klein aantal in voor- en najaar.

De soort is echter ook een onregel-matige broedvogel.

Tussen 1973 en 1977 werden
2 zekere en 6 waarschijnlijke broedgevallen vastgesteld.

Rode wouw Avifauna 2010 Rode wouw Avifauna 2010

tussen 1998 en 2000 slechts
1 zeker broed-geval.

In 2008 werd door natuurmonumenten een broedgeval gemeld in
Oost-Groningen, waarbij een jong werd groot-gebracht.

       
Het vrouwtje is een slag groter dan het mannetje.

Rode wouwen gaan een paarband voor het leven aan.

Ze bouwen meestal boven in een boom een nest van ongeveer een meter in doorsnede. De vogels zijn in de broedtijd erg gevoelig voor verstoring.

Het nest is een slordige opstelling van de stokken, neergelegd in de vork van een boom, en vaak gebouwd op de basis van een oud kraaien nest.

Het nest is bekleed met schapenwol en vervolgens 'versierd' met materialen zoals papier, plastic of doek.

Rode vliegers zijn doorgaans monogaam en vormen meestal een paar voor het leven.