banner
   
Home  Roofvogels Alfabetisch
Register
       
Gieren     Arenden-Buizerds

Aasgier
Kalkoengier
Kapgier
Koningsgier
Monniksgier
Palmgier
Rüppelsgier
Vale gier
Witkopgier
Witruggier
Zwarte gier

Gieren zijn reinigende vogels, meestal voeden ze zich met het opruimen van de karkassen van doden dieren.

In Rotterdam rijden tien vuilniswagens en tien veegwagens van Roteb met een opvallende afbeelding van een vliegende gier uit Diergaarde Blijdorp en de boodschap 'Leer Manieren van de Gieren.
Ruim je rommel op!'

Aasgier

Roofvogels zijn over het algemeen vleesetende vogels die op een prooi jagen. Ze vangen deze prooi op de grond, in de lucht of in het water. Sommige soorten eten kadavers zoals gieren.
Sperweruil

Roofvogels hebben klauwen met scherpe nagels met drie tenen vooruit en één teen achteruit en een grote kromme snavel.

Niet iedere roofvogel is een uitgesproken vleeseter, er bestaat ook een roofvogel die leeft van de pulp uit de vruchten van de oliepalm, de palmgier.

Roofvogels jagen overdag. Roofvogels worden daarom ook wel dagroofvogels genoemd.

Uilen hebben de groepsnaam nacht-roofvogels. Uilen hebben overigens ook klauwen, maar dan met twee tenen naar voren en twee naar achteren en de kromme snavel is korter dan bij (dag-)roofvogels.

Verder zijn uilen volledig aangepast aan jagen in het donker, hoewel er ook soorten overdag jagen.

De snavels van de roofvogels verschillen al naargelang hun voedselkeuze.

Een gemeenschappelijk kenmerk van de meeste roofvogels is een haaksnavel met scherpe randen.

Torenvalk

Valken hebben een tandvormige uitstulping aan de onderrand van de bovensnavel waarmee de nek van de prooi gebroken wordt.

De prooien van de roofvogels verschillen; gieren eten aas, buizerden eten kleine landzoogdieren bv.konijnen, wespendieven lusten vooral insecten, visarenden eten vis
en valken vangen vogels in de vlucht.

Hoe ze hun voedsel zoeken verschilt ook: gieren kunnen uren in de lucht zweven op zoek naar aas, terwijl visarenden op een vast punt blijven zitten tot ze iets zien. De torenvalk doet het op een heel andere manier, hij "bidt" als het ware, dit betekent dat hij al
wiekelend stilstaat boven een veld naar prooien zoals muizen, etc. speurt.  

 

Arendbuizerd
Arend Chili
Wespendief
Woestijnbuizerd
Zeearend Europese
Zeearend stellers
Zeearend witkop

Valken ea. Havikachtigen
   

Secretarisvogel

Caracara kuif
Torenvalk
Torenvalk Amerikaanse

Goochelaar
Holenkiekendief
Rode wouw
Zwarte wouw

   
Uilen Oehoe's

Bosuil
Bruine bosuil Maleise
Dwergooruil
Dwerguil Braziliaanse Kerkuil
Konijnuil
Laplanduil
Oeral uil
Pygmee uil Peruaanse
Ransuil
Roestpootuil
Sneeuwuil
Sperweruil
Steenuil
Velduil
Witgezicht uil
Witwang dwergooruil

Melkoehoe
Oehoe Afrikaanse
Oehoe Amerikaanse
Oehoe Europese
Oehoe Bengaalse
Oehoe Canadese
Oehoe Kaapse
Oehoe Siberische
Oehoe Turkmeense

   
  Europese oehoe
Sneeuwuil